Afdeling 4.
Toezicht en sancties


Art. 26/4.
Het departement oefent het toezicht uit op de ondernemerschapstrajecten, vermeld in artikel 26/2, § 2.
De Vlaamse Regering bepaalt de verdere modaliteiten en verdere regels van het toezicht en de sancties.