Art. 8.2.3.

1

De Vlaamse Regering kan een steunprogramma opstellen ter ondersteuning van de energetische renovatie van niet-energiezuinige woningen of wooneenheden met tegemoetkomingen ten voordele van nieuwe eigenaars van die woningen of wooneenheden.
Deze tegemoetkoming kan de vorm aannemen van een rentesubsidie.
De Vlaamse Regering kan de procedure voor aanvraag en toekenning bepalen.

2

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale voorwaarden waartegen de rentesubsidie wordt toegekend. Tussen de Vlaamse Regering en de kredietgevers wordt een samenwerkingsprotocol gesloten.