Art. 26/3.
De Vlaamse Regering bepaalt de vorm van de steun, vermeld in artikel 26/2, § 2.
Het steunbedrag is afhankelijk van de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.