Art. 26/4.
Het departement oefent het toezicht uit op de ondernemerschapstrajecten, vermeld in artikelа26/2, за2.
De Vlaamse Regering bepaalt de verdere modaliteiten en verdere regels van het toezicht en de sancties.