Art. 9/1.1.1.
Nieuwe, niet voor bewoning bestemde gebouwen of parkeergebouwen en bestaande, niet voor bewoning bestemde gebouwen of parkeergebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen worden cumulatief voorzien van:
minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig;
infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, voor minstens één op vier parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.
De verplichtingen, vermeld in het eerste lid, gelden als het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw of parkeergebouw.
De verplichtingen, vermeld in het eerste lid, gelden ook als het een naastgelegen parkeerterrein betreft, en, in het geval van ingrijpende renovaties, renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het parkeerterrein.