Art. 9/1.1.3.
Nieuwe voor bewoning bestemde gebouwen met een parkeerterrein met twee of meer parkeerplaatsen worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.
Bestaande, voor bewoning bestemde gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen worden voorzien van infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.
De verplichting, vermeld in het eerste en tweede lid, geldt als het parkeerterrein zich binnen het gebouw bevindt en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw.
De verplichting, vermeld in het eerste en tweede lid, geldt ook als het een naastgelegen parkeerterrein betreft en, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het parkeerterrein.