Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.