Onderafdeling 1.
Algemene Vergadering


Art. 7.

De hoofdgriffier, het hoofd van het co÷rdinatiebureau en de beheerder zetelen met raadgevende stem in de algemene vergadering, wat hun respectieve bevoegdheden betreft.

De algemene vergadering beslist onder meer over de volgende aangelegenheden:
1░ de aanstelling van de eerste voorzitter;
2░ de hernieuwing van het mandaat van eerste voorzitter;
3░ de goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering en de Vlaamse bestuursrechtscolleges;
4░ andere strategische aangelegenheden betreffende de werking en organisatie van de Vlaamse bestuursrechtscolleges.