Afdeling 2.3.2.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, bestemd voor drinkwaterproduktie


Art. 2.3.2.1.

De fysische, chemische en microbiologische eigenschappen waaraan het oppervlaktewater, bestemd voor de produktie van drinkwater op de winplaats dient te voldoen zijn opgenomen in de tabel onder art. 1 van bijlage 2.3.2.