Art. 79.

In artikel 4.8.11 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 6 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "belanghebbenden" vervangen door het woord "personen";

2 in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "belanghebbende" vervangen door het woord "persoon";

3 paragraaf 3 wordt opgeheven.