Afdeling 2.3.5.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, bestemd voor schelpdieren.


Art. 2.3.5.1.

De milieukwaliteitsnormen waaraan de schelpdierwaters in alle als dusdanig aangeduide wateren dienen te voldoen zijn opgenomen in bijlage 2.3.5.