Art. 15/8bis.
Technische overeenkomsten over kwesties in verband met de exploitatie van vervoersleidingen tussen BelgiŽ en een derde land, gesloten door de beheerder van het aardgasvervoersnet en andere marktdeelnemers die onder Belgische jurisdictie vallen met beheerders van aardgasvervoersnetten of andere entiteiten in derde landen, blijven van kracht of mogen worden afgesloten voor zover ze in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving, met deze wet en met de beslissingen van de Commissie. Van deze technische overeenkomsten wordt kennisgegeven aan de Commissie en aan de regulerende instanties van de betrokken lidstaten.