Art. 4.8.3.
Iedere energiegemeenschap van burgers en hernieuwbare-energiegemeenschap brengt de VREG op de hoogte van de volgende elementen:
de activiteiten die ze uitoefent en elke wijziging in die activiteiten;
de wijze waarop ze is samengesteld en in voorkomend geval de wijze waarop ze invulling geeft aan het begrip technische of geografische nabijheid, vermeld in artikel 4.8.2, § 1, derde lid.
De VREG maakt deze informatie bekend op zijn website.
De Vlaamse Regering bepaalt de te volgen procedure van de meldingsplicht.