Art. II.53/1.

Voor de volgende lokale overheden nemen de volgende personen de beslissing over de aanvraag tot hergebruik, onverminderd delegatie:

1 voor de gemeenten, de districten en de OCMW's: de algemeen directeur;

2 voor de provincies: de griffier;

3 voor de polders en wateringen: de dijkgraaf van de polder of de voorzitter van de watering;

4 voor de besturen van de erkende kerk- of geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten: de voorzitter van de besturen.