Art. II.53/2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk gaan de beslissings- en uitvoeringstermijnen in op de dag nadat de aanvraag tot hergebruik is ontvangen.

 

De termijnen, vermeld in het eerste lid, verstrijken om 24 uur van de laatste dag.