[Afdeling 2/1.
Onderzoeksgegevens (ing. decr. 2 juli 2021, art. 26, I: 17 juli 2021)]


Art. II.62/1. De onderzoeksgegevens die met overheidsmiddelen zijn gefinancierd, vermeld in artikel II.53, 3, worden beschikbaar gesteld volgens het beginsel open door standaardinstellingen en volgens het beginsel dat onderzoeksgegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar moeten zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de intellectuele eigendomsrechten, de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, en de beveiliging en de bescherming van de rechtmatige handelsbelangen, in overeenstemming met het beginsel zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig.

Art. II.62/2. Hergebruik van de onderzoeksgegevens met behoud van de toepassing van artikel II.53, 3, en II.62/1 is kosteloos voor de gebruiker.