Afdeling 2.4.2.
Milieukwaliteitsnormen voor bodem


Art. 2.4.2.1.

Als milieukwaliteitsnormen voor bodem gelden als streefwaarden de normen, opgenomen in bijlage 2.4.2.