Art. 2.4.3.1.

Handelingen, zoals bedoeld in de rubrieken 52.1.1.3, 52.1.2. en 52.2.3, kunnen slechts vergund worden indien uit een voorafgaand onderzoek blijkt dat alle technische voorzorgsmaatregelen zijn getroffen opdat deze stoffen geen aquatische systemen kunnen bereiken of schade kunnen veroorzaken aan andere eco-systemen.