Art. 2.5.1.1.

1.

Als milieukwaliteitsnormen voor de lucht gelden de normen, opgenomen in de bijlagen 2.5.1, 2.5.3 en 2.5.8.

2.

Als milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag gelden de normen, opgenomen in bijlage 2.5.2.

3.

[...]

4.

De in bijlage. 2.5.1 en 2.5.2 vermelde grens- en richtwaarden zijn van toepassing in alle gebieden, andere dan beschermingszones [...].

5.

[...]