Art. 2.5.2.1.2.

Deze afdeling voorziet in maatregelen die erop gericht zijn :

1 doelstellingen voor de luchtkwaliteit te omschrijven en vast te stellen met als doel de schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu als geheel te vermijden, te voorkomen of te verminderen;
2 de luchtkwaliteit op basis van gemeenschappelijke methoden en criteria te beoordelen;
3 gegevens over de luchtkwaliteit te verkrijgen, om luchtverontreiniging en hinder te helpen bestrijden en de langetermijntrends en -verbeteringen die het gevolg zijn van maatregelen, te bewaken;
4 ervoor te zorgen dat de gegevens over de luchtkwaliteit aan de bevolking ter beschikking worden gesteld;
5 de goede luchtkwaliteit in stand te houden, en die in andere gevallen te verbeteren;
6 een verhoogde samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie bij de vermindering van de luchtverontreiniging te bevorderen.