Art. 4.1.0.1. De bepalingen van dit deel gelden voor de volledige milieutechnische eenheid.