Art. 11.1/1.4.
Vanaf 1†april 2022 rapporteren de installateurs van stookolieketels per kwartaal aan het VEKA een lijst met adressen van de residentiŽle en niet-residentiŽle gebouwen waarin ze gedurende het vorige kwartaal een of meer stookolieketels of ketellichamen hebben geÔnstalleerd of vervangen. Deze gegevens worden opgenomen in de databank, vermeld in artikel†12.5.1. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de vorm en de inhoud van die meldingen.