Art. 9.
De waterwegbeheerder is niet aansprakelijk voor de volgende vormen van schade:
1
schade die te wijten is aan maatregelen die in het algemeen belang worden genomen;
2
averij of scheepvaartstremming veroorzaakt door een aanvaring of een raak met kunstwerken in hoofde van derde partijen.