Art. 48.
Deze afdeling is van toepassing in de havengebieden beheerd en geŽxploiteerd door de havenbedrijven en op de waterwegen.