Art. 118.
De volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 100 tot 2000 euro of met een van deze straffen:
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 15;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 24;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 25;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 26, eerste lid, behalve als artikel 53, § 1, 8°, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum voor het betrokken feit reeds in een straf voorziet;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 27;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 35;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 49 tot en met 52;
degene die zich schuldig maakt aan een overtreding van artikel 69.