Art. 151.
In artikel 23, § 1, 4°, van boek II van hetzelfde wetboek wordt de zinsnede “wegens schade aan kunstwerken van havens, dokken en waterwegen,” opgeheven.