Art. 155.
Artikel 4 van dezelfde wet wordt opgeheven.