Art. 170.
Artikel 87 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.