Art. 179.
In artikelá19, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 26áapril 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
in puntá1░ worden de woorden “om vaartuigen voor de binnenvaart te certificeren en te meten” vervangen door de woorden “inzake het certificeren en meten van vaartuigen voor de binnenvaart”;
2░
in puntá2░ worden de woorden “de bemanningsvoorschriften en de bekwaamheidsbewijzen” vervangen door de zinsnede “prestaties inzake de bemanningsvoorschriften en de bekwaamheidsbewijzen, met inbegrip van het afnemen van examens”;
3░
in puntá3░ worden tussen het woord “voor” en het woord “de” de woorden “prestaties inzake” ingevoegd.