Art. 183.
In artikelá2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aan gebracht:
1░
er wordt een puntá8░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
2░
er wordt een puntá9░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
3░
er wordt een puntá10░ toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)