Art. 184.
In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden “en de havenverkeersverordeningen” toegevoegd.