Art. 185.
In artikel 10, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden tussen het woord “havenpolitieverordeningen” en het woord “bevelen” de woorden “en de havenverkeersverordeningen” ingevoegd.