Art. 187.
In artikel 13, § 2, van hetzelfde decreet worden tussen het woord “havenpolitieverordeningen” en het woord “bevelen” de woorden “en de havenverkeersverordeningen” ingevoegd.