Art. 188.
Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
(...)