Art. 189.
In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
er worden een paragraaf 7, 8, 9, 10 en 11 toegevoegd, die luiden als volgt:
(...)