Art. 198.
In afwijking van artikel 196, treden artikel 42, 166 en 167 in werking op 1 januari 2024.