Besluit Commissie aandachtstoffenlijst waterbeleid
Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1161 van 4 augustus 2020 van de Commissie tot vaststelling van een aandachtstoffenlijst van in de hele Unie te monitoren stoffen op het gebied van het waterbeleid overeenkomstig Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad

Artikel 1.
[...]

Art. 2.
[...]

Art. 3.
[...]

Bijlage

[...]