Afdeling 1ter.
Tenuitvoerlegging van CORSIA


Art. 8.3.3ter.

1.

Een CORSIA-vliegtuigexploitant die overeenkomstig artikel 8.3.2 het Vlaamse Gewest als bevoegde autoriteit heeft toegewezen gekregen, heeft voor de uitvoering van CORSIA ook het Vlaamse Gewest als bevoegde autoriteit.

2.

Een CORSIA-vliegtuigexploitant waaraan overeenkomstig artikel 8.3.2 geen bevoegde autoriteit is toegewezen, heeft voor de uitvoering van CORSIA het Vlaamse Gewest als bevoegde autoriteit als:

1 ofwel de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon van de CORSIA-vliegtuigexploitant gevestigd is op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
2 ofwel de Nationale Klimaatcommissie heeft bepaald dat het Vlaamse Gewest de bevoegde autoriteit is overeenkomstig artikel 20/2, 2, tweede lid, van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013.


3.

De bevoegde autoriteit van elke CORSIA-vliegtuigexploitant wordt vermeld op de lijst van CORSIA-vliegtuigexploitanten die overeenkomstig artikel 20/2, 3, van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 gepubliceerd wordt door de registeradministrateur.


Art. 8.3.3quater.

1. Een CORSIA-vliegtuigexploitant als vermeld in artikel 8.3.3ter, 1, legt de monitoringplannen en emissieverslagen voor de uitvoering van CORSIA voor aan de luchthavenbeheerder, die ze onmiddellijk bezorgt aan de bevoegde autoriteit.


2. Een CORSIA-vliegtuigexploitant als vermeld in artikel 8.3.3ter, 2, legt de monitoringplannen en emissieverslagen voor de uitvoering van CORSIA voor aan de bevoegde autoriteit.


3. De bevoegde autoriteit is belast met de goedkeuring van de monitoringplannen en emissieverslagen voor de uitvoering van CORSIA.


4. De bevoegde autoriteit is belast met het berekenen van de verplichtingen in verband met koolstofcompensatie van de CORSIA-vliegtuigexploitanten, conform de regels van hoofdstuk 3 van bijlage 16 van het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, Volume IV – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, aangenomen op 27 juni 2018 door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).