Art. 8.3.3ter.

1.

Een CORSIA-vliegtuigexploitant die overeenkomstig artikel 8.3.2 het Vlaamse Gewest als bevoegde autoriteit heeft toegewezen gekregen, heeft voor de uitvoering van CORSIA ook het Vlaamse Gewest als bevoegde autoriteit.

2.

Een CORSIA-vliegtuigexploitant waaraan overeenkomstig artikel 8.3.2 geen bevoegde autoriteit is toegewezen, heeft voor de uitvoering van CORSIA het Vlaamse Gewest als bevoegde autoriteit als:

1 ofwel de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon van de CORSIA-vliegtuigexploitant gevestigd is op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
2 ofwel de Nationale Klimaatcommissie heeft bepaald dat het Vlaamse Gewest de bevoegde autoriteit is overeenkomstig artikel 20/2, 2, tweede lid, van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013.


3.

De bevoegde autoriteit van elke CORSIA-vliegtuigexploitant wordt vermeld op de lijst van CORSIA-vliegtuigexploitanten die overeenkomstig artikel 20/2, 3, van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 gepubliceerd wordt door de registeradministrateur.