Art. 8.3.3quater.

1. Een CORSIA-vliegtuigexploitant als vermeld in artikel 8.3.3ter, 1, legt de monitoringplannen en emissieverslagen voor de uitvoering van CORSIA voor aan de luchthavenbeheerder, die ze onmiddellijk bezorgt aan de bevoegde autoriteit.


2. Een CORSIA-vliegtuigexploitant als vermeld in artikel 8.3.3ter, 2, legt de monitoringplannen en emissieverslagen voor de uitvoering van CORSIA voor aan de bevoegde autoriteit.


3. De bevoegde autoriteit is belast met de goedkeuring van de monitoringplannen en emissieverslagen voor de uitvoering van CORSIA.


4. De bevoegde autoriteit is belast met het berekenen van de verplichtingen in verband met koolstofcompensatie van de CORSIA-vliegtuigexploitanten, conform de regels van hoofdstuk 3 van bijlage 16 van het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, Volume IV – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, aangenomen op 27 juni 2018 door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).